петък, 18 февруари 2011 г.

Веслонос-странно старо същество

Американският Веслонос/Palyodon spathula/ населява земята от 100 милиона години насам.Има огромна уста  и множество хриле с власинки, с които събира храната си-главно планктон и безгръбначни(Единствената есетрова риба, която се храни с планктон).Огромният му нос е като весло на лодка и е горе, долу 1/3 от дължината му.Веслото му е на пръв поглед доста странно, но е осеяно с множество електрически рецептори, с които открива храната си.Използва го също и като локатор за придвижване към мръстилищата.
Живее в басейна на Мисисипи и нейните притоци.Достига възраст до 60г. и тегло до 100кг.Веслоносът се влия е от пролетното повишаване на водите и тогава тръгва срещу течението към притоците, за да хвърли хайвера си.Изградените хидро съоръжения в днешно време пречат на придвижването му.Освен това чувствителният му нос усеща металите в тях и това го отблъсква.Ситуацията на места е довела до спиране на размножаването.На определени участъци  се срещат само възрастни екземпляри.Когато в женската се натрупа хайвер и тя не стигне до мястото за размножаване,тялото и го абсорбира. Американски еко организации с подкрепата на правителството ловят зрели женски и мъжки, вземат хайвер и семенна течност, с която го оплождат.Получените малки, след като укрепнат се връщат в проблемния участък.
Намаляващият зоопланктон във водите, както и урбанизацията са довели до проблеми този древен жител.Освен това ценният и хайвер/100гр. около 200 USD/ Засилват апетитите към нея.Понякога 25% от теглото и е хайвер.Хайвера е от черни перли със сиво-синкав оттенък, въздушно мек на вкус.Малко е по-дребен от останалите хайвери.
От няколко години  има опити за аклиматизирането и у нас.Двама мой познати бяха хванали една в Марица след наводненията през 2006г.Вероятно излязла от някой рибарник.

Ако се завъди в нашите реки ще ядем черен хайвер.

ОЩЕ ЗА ЕСЕТРОВИТЕ: esetra.com

1 коментар :