неделя, 27 февруари 2011 г.

Заповед на директора на затворите/The Director of Prisons/

Мой човек ми подшушна, че в понеделник директора на затворите ще издаде заповед с приблизително следното съдържание:

                                                                                                До директорите на местата
                                                                                                за принудително задържане

                                                              З А П О В Е Д

      В отношение към събитията в София от  26.02.2011г. заповядвам:

Да се заменят решетките на всички въдворени, за които се знае, че са привърженици на ЦСКА с двойно по-дебели, с цел предотвратяване на бягства и други екцесии.Бюджета е усигурен от правителството.За неспазване на заповетта наказанията ще са по- големи от уволнение.

28.02.2011год.
София                                                                                Директор:

Моя анализ на заповедта е , че Левски има фенове на всички нива.
Включително и аз.
А сега довиждане.Отивам да си ближа раните.Боли ме главата от снощи.
                                       

Няма коментари :

Публикуване на коментар