четвъртък, 17 март 2011 г.

Еволюцията тръгва назад


Цитат от Уикипедия:
Еволюция (от латинската дума evolutio„разгръщане“„разкриване“) е научен термин, с който най-общо се означава процес на растеж, промяна или развитие. Преди втората половина на 19 век употребата на термина се е ограничавала до целенасочения, предварително начертан процес на ембрионалното развитие на организмите, но впоследствие той започва да се прилага и към други контексти: в астрономията се говори за звездна еволюция, в обществените науки — за социална еволюция, може да се говори за еволюцията на дадена идея или концепция. В случай, че не се конкретизира, традиционното разбиране на термина е в неговия оригинално биологичен аспект.
Мъжете в тази страна нямат самочувствие, защото нямат пари и не могат да потдържат семействата си.Склонни са да се навеждат за жълти стотинки, заради жените и децата си.
Жените също нямат самочувствие  и  се навеждат на всеки, който демонстрира благосъстояние.
Децата се дразнят едно от друго.Това има това, а пък аз нямам нищо.
Съседите се мразят.Роднините също.
Всяко едно правителство идва с развети знамена и си тръгва, след като е откраднало каквото може.
Пълно е с монополисти и картелни споразумения.Монопол на горивата, на тока , на финансите,комуникацийте.
Всичко това го наричат свободен пазар.Свободен пазар от робско население, загубило своята гордост и наслаждаващо се на субкултура, налагана от робовладелци.
Тъпотията се шири сред младежите в проценти над  80.
Млади хора убиват беззащитни старци.
Друсат се с какво ли не.
Показват си интелекта по мачове.
Може би еволюцията е тръгнала назад!?
Почваме да се навеждаме, докато тръгнем на четири крака.
За себе си съм решил.Ще гледам да стоя прав.На децата ще им е тежко, но ако ги науча и те да вървят изправени, ще успеят.
Сега решете вие.
Ако се навеждате много пъти ще станете маймуни.

1 коментар :