събота, 7 септември 2013 г.

Риболов на черна мряна

Тодор Тодоров с яка мряна на Марица

Мряната се среща в почти всички наши реки.Обитава средните и горни течения, като обича чакъливи места и течение.Придържа се към дъната на водоемите .Късна есен, когато водата изстине, ляга под камъните и спира своята активност.Често се движи на стада, така че при риболов на  едно място се улавят едни и същи екземпляри.Имал съм и многократни изключения от това правило.


Ако искате да хванете мряна забравете дебелите корди, големите куки и плувки.Кука  №16 и повод не по дебел от 0.10мм, независимо дали ловите на леко или тежко.Плувките не трябва да са по големи от 0.5г/стига да ги виждате/, а когато се лови в плитка вода тези с дълъг кил не вършат работа.За предпочитане е плувка тип Маришка.
Разбира се в по- дълбоки води, силно течение или вятър е възможно и друго решение -  с по -тежка плувка или ваглер, това се решава на място.

На  леко в плитчините се лови успешно на дълбочина 50-60см.  като се пусне перото по течението, докато стръвта се спре на дъното.Има ли мряна и подходяща ли е примамката ще последва удар.В силно течение практикувам следното:
Пускам дълбочина около 80-100см и оставям перото почти на брега, където е по-тихо, а влакното да лежи навътре пред нея. Мряната има определено предпочитание към неподвижната стръв. Определено на тежко се хващат по-едри екземпляри.

Сега за стръвта:
Бели и торни червеи, ручейници (на някои места им викат какавиди), мамарци(мъмреци), троха, хляб(понякога и на жито). Кълве и на жълъдов червей, но той излиза късна есен и зимата и затова не е основна примамка.
Как можете да постъпите, ако сте на реката и нямате подходяща стръв?
Намерете тънък чакълив бързей с по-големи камъни, нагазете и започнете да проверявате камъните откъм дъното. Де що има буболечка слагайте смело на куката. Ручейниците се събират по същия начин, само че в планинската част на реките. Също можете да извадите водорасли и да проверите между тях за разни гадинки.

А как пие бира тази хубавица!!

На слука!!!


Риболов на речен кефал(клен)Няма коментари :

Публикуване на коментар